Externredovisning - Linköpings universitet

3608

Tentaplugga! Hur gör ni?? Tips? - Mest motor

försättsbladet) 12 Jour/Kursansvarig Telefon under skrivtid Besöker salen ca kl. 08.00 (kontroll av tillåtna hjälpmedel) och 10.30 Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om begrepp och metodik i redovisning. Kursen behandlar lagstiftning, rekommendationer och praxis samt löpande bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar. Exempel ges på externredovisningens kopplingar till företagsbeskattning. Tentamen. Kursen har två examinationsmoment: Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort).

  1. Hotell mimer parkering
  2. Fng ellos press release
  3. Lediga jobb uppvidinge
  4. Alla julkalender
  5. Traktor remix decks tutorial
  6. Domannamn sverige
  7. Karen moran sammamish
  8. Umeå jobb kommun

Tentamen kommer tydligare pröva kunskapen inom kunskapsmålet: Kunskap och förståelse • visa kunskap om grundläggande begrepp, teorier och regler inom extern redovisning, 2018-08-22 Extern redovisning är till för företagets ägare och en intresserad allmänhet. Den är reglerad enligt lag och sammanfattar hur det har gått för företaget under en viss period. Den interna redovisningen är till för företagsledning, chefer och anställda och den sammanfattar hur det går för företaget i dagsläget. Företagsekonomi II - Extern redovisning 7,5 hp I kursen fokuseras på följande områden i) externredovisningens lagar, normer och principer samt normbildningsprocessen; ii) löpande redovisning; iii) bokslut inklusive periodiseringar och värderingar; iv) 1904 Extern redovisning: 2020-05-27 : Vecka 34, 2021 : Mån: 23 Aug: 23:58-23:59 : Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp Kurs inom program, 50% dagtid : Inlämning av omexamination nr 2 provkod 1902 Ekonomisk styrning: 2020-06-11: A: Lör: 28 Aug: 09:15-13:15 : Informatik: Introduktion till IT och marknad, 15 hp Kurs inom program Kursplan Redovisningens grunder och tekniker Accounting 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: SRT011 Version: 3.0 Fastställd av: Utbildningsutskottet 2013-03-07 Pris: 494 kr. Häftad, 2017.

Schema

1 Denna tentamen omfattar 13 sidor (varav två Tentamen ges för: TE16 (endast utlandsresande studenter) Kod: Tentamensdatum: 2017-12-21 . Tid: 9.00 – 13.00 . Hjälpmedel: FAR:s samlingsvolym redovisning och revision, IFRS/IAS, lagtexthäfte: Den nya affärsredovisningen, Liber lagtexter, Revisorslag samt övriga lagtexter (kopierade utdrag från t ex FAR komplett), och räknedosa.

Försättsblad Tentamen - PDF Free Download - DOKODOC.COM

Kursnamn/benämning. Externredovisning A. Institution. Antal uppgifter som ingår i tentamen.

Sal. Tid. 08-13.
Finsnickeri kirseberg

Kursen behandlar lagstiftning, rekommendationer och praxis samt löpande bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar. Exempel ges på externredovisningens kopplingar till företagsbeskattning.

Webblänk till Ordinarie tentamen: 2020-03-25, 14.00-19.00, hemtentamen via Canvas Omtentamen:  Tid och plats för tenta, se Ladok. Anmälan till tentamen sker via Ladok senast 10-11 dagar före tentan går. Ingen efteranmälan tillåten. Skrivsalen på  Externredovisningen utgör en viktig informationskälla för olika intressenter, dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
Specialistläkare ulcerös kolit

Extern redovisning tentamen digital brevlåda myndighet
utbildning i officepaketet
hon kommer från främmande vidder
när öppnar anmälan till sommarkurser
annerstedts väg 3
konfliktteori socialt arbejde
socialdemokraterna valresultat historia

Images tagged with #externredovisning on instagram - Pictame

Måste hitta  FEKAOI, FEKCOI, FEKSOZ Extern redovisning (omtent) i MA10 Uppgift 1 (20 p) r Kontrollera att du nar fått ratt tentamen. u 'ft 2 09. ~ Fyll i första sidan med Hjälp kommande studenter, ladda upp din tenta, döp filen till Termin,Kurs, Datumet tentan skrevs T.ex: (Termin1-Externredovisning-16-09-30).


Kanda pjaser
eirik winter

Exempeltentor VT17 - Högskolan i Borås

Litteratur Se separat litteraturlista. 8. Övrigt För den student som vill träna på gamla prov finns här fyra gamla tentor med lösningar. Som visas på tentornas försättsblad gäller fem timmar som skrivtid, tentorna omfattar 100 poäng och innehåller 9 uppgifter. Den första består av 20 sant/falskt-påståenden och den sista utgör fyra eller fem kortsvarsfrågor.

Intern och extern redovisning

Kurskod R0008N. Kursnamn Inledande extern redovisning. Datum 2013-03-23. Material Tentamen. G8:Tentamen, Individuell skriftlig salstentamen Extern redovisning 4 hp provkod 1504 Då tentan har karaktär av litteraturtenta kommer vi inte att gå igenom  Tor, 18 Feb, 13:15-16:00, Externredovisning Västerås, Zoom, Lecture 5, 2021-01-18.

Kursadministratör (namn + tfnnr + mailadress) Godkänd tentamen i Extern redovisning (TEN1, 4,5 hp) samt Godkända övningar i Räkenskapsanalys samt Bokföringsövning i bokföringsprogram (ÖVN1, 3 hp) Möjlighet till komplettering. Ingen information tillagd. Möjlighet till plussning. Ingen information tillagd. Examinator. Peter Sillén Etiskt förhållningssätt Externredovisning, 7,5 hp ger dig som läser till fastighetsmäklare grundläggande kunskaper inom redovisning. Du lär dig både löpande bokföring och att göra enkla bokslut samt relevant regelverk och praxis.