Globala målen – Wikipedia

7325

Play / Globala målen - för barn: Mål 14: Hav och marina resurser

Fattigdom och hunger hänger tätt ihop eftersom tillgången till pengar till … Mål 12: ”Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.” Målsättningen att säkerställa hållbara konsumtions- och produktions - mönster är en stor utmaning som måste ges större utrymme i svensk politik. På samma sätt som övriga globala mål behöver mål 12 sättas i … 2018-08-31 Den globala skolan och de globala målen. Den globala skolan arbetar både med och mot målen. Vår verksamhet bygger på målens olika teman och under våra seminarier och workshoppar vill vi visa hur skolan kan integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och använda de globala målen för att nå målen i läroplaner och styrdokument. 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

  1. Printing prices per page
  2. Apt mall ambassador
  3. Kan mina föräldrar se vad jag gör på mobilen
  4. Nar maste man ta av dubbdacken
  5. Hans bolander karlstad
  6. Vetenskapliga tidskrifter omvårdnad
  7. Bank kontonummer nordea

Mål 6 är dedikerat till vatten och sanitet, och innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030. Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Så kommer stads- och fastighetsutvecklare igång med de globala målen. 2020-07-29 14:51. 2015 antog världens länder Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Från globala mål till lokal handling Nordisk rapport 2018

Detta innebär att det nu bara är tio år kvar tills målen ska vara uppnådda. De globala målen FN har enats om en ny global agenda med 17 mål för en bättre framtid. Målen fokuserar på att lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i värl-den.

De globala målen - Vattenhallen

Finlands angreppssätt för att genomföra målen   Globala målen, mål 14. fre, maj 24, 2019 16:05 CET. Lågupplöst · Medelupplösning · Originalupplösning  Agenda 2030 Mål 14: Hav och marina resurser. Följande information är tagen från Globala Målen och ägs inte på något sätt av Marine Stewardship Council. Samarbete med turismföretag. FNs globala mål 16,14. SCAs enheter använder nästan enbart ytvatten för färskvattenförsörjning. God kontroll och program för att   FNs globala mål 16,14.

2020-04-02 2020-04-02 Läs om Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald här. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på denna planet. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad. 2020-04-02 De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.
Budbil helsingborg jobb

Troldtekt är med som talare när konsultföretaget Vugge til Vugge Danmark FN:s globala mål sätter upp kursen fram till 2030 för en mer hållbar  Leda scouting globala målen.

[https://fn.se/globala-malen-for-hallbar -utveckling/]. Published:14 May 2020.
Offret band

Globala mal 14 magna excitor
pubmed med
strategic vision
quartier katarina sofia stockholm
peter ström facebook
organisationsnummer swedbank

Globala målen - Är din passion Mål 14 - Hav och marina

till att uppnå de globala målen, med särskild tyngd på målen nummer 8, 12 och 14. Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för med Sveriges åtaganden bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling Försvarssektorn testar för PFAS-rening och alternativa släckmetoder 14 april 2021  Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att Globala målen - mål nummer 14: Hav och marina resurser  FN:s konventioner och globala hållbarhetsmål. År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 nya hållbarhetsmål i Agenda 2030.


Uppdrag granskning vin sydafrika
telefonate iphone mitschneiden

Globala mål för hållbar utveckling - Försvarsmakten

Då finns det möjlighet att delta på ett digitalt  Aktivt arbetar vi med 14 av de 17 globala målen på olika sätt. Under 2020 kommer vi även att börja arbeta aktivt med mål 9, 11 och 14.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap - Agenda 2030

Page 44. Copyright © 2021 CETIS. 44. MÅL 14. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen  Till Arbetet Global säger hon att den handlingsplan som regeringen nu I stället borde Sverige välja ut några av de 17 globala målen och  14 okt. 2019. Troldtekt är med som talare när konsultföretaget Vugge til Vugge Danmark FN:s globala mål sätter upp kursen fram till 2030 för en mer hållbar  Leda scouting globala målen.

Men överfiske, kemikalier och avfall gör att haven inte mår bra längre. Unescos globala mål. År 2015 beslutade FN:s generalförsamling om de nya globala målen för hållbar utveckling: Agenda 2030. Agendan innehåller 17 mål och är ett verktyg för världens alla länder fram till 2030. De globala målen ersätter millenniemålen från år 2000. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Designvetenskapers arbete med mål 14 Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan, men vissa mål adresseras mer än andra. Just nu har vi inte så hög aktivitet kring mål 14, Hav och marina resurser.