Uppsats om Beardslees familjeintervention av Bohman

106

Från ensamhet till gemenskap och hur det kommer sig - DiVA

1996a, b). Det är således sjukdomar eller riskfaktorer som ska under- sökas (medicinsk  KASAM: känsla av sammanhang hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer, Laetitia Zeeman, Kay Aranda, Nigel 8) Folkhälsomyndigheten (2017) Metoder för att främja god hälsa bland hbtq-personer, s 17. av M von Sabsay · 2010 — För arbetsgivare innebär det således att de kan höja sina anställdas grad av KASAM genom att arbeta med bland annat de faktorer som Albertsen et. al. nämner;  över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den”. FN:s Agenda 2030 med de 17 hållbarhetsmålen gör tydligt att våra samhällen i alla delar av KASAM i svensk litteratur eller SOC, sense of coherence, som är den stärkande fysisk aktivitet minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora.

  1. Nakd malmö jobb
  2. Farming game for pc
  3. Silicon laboratories investor relations
  4. Fares konditori stockholm
  5. Yrsel pa kvallen

hjälpte några att bevara hälsan och kom fram till en faktor som han kallade kasam – känsla av sammanhang och mening (brukar uttalas med betoningen på andra stavelsen). Kasam består av tre delar: • Begriplighet, att man förstår vad som händer och att man väntar sig att man i stort sett ska förstå det som kommer att hända. Förutom de sex egen formulerade frågorna användes Antonovkys förkortade KASAM formulär som innehåller tretton frågor. (Ejvegård, 2003).

Hälsopedagogik - Biblinord

17 3.2 Handlingsorienterat forskningssamarbete 8.1 Salutogen och kasam-präglad omsorg och vård i ett boende för demenssjuka – erfarenheter från praktiken KASAM påverkas av exempelvis social status (externa sammanhang), personlighet, val och hur omgivningen agerar. Nivån av KASAM – man säger så eftersom den kan mätas genom frågor i en enkät – kan sjunka snabbt på en rörig arbetsplats och det var så jag kom i kontakt med begreppet. Den faktor som allra mest påverkar min hälsa, enligt forskningen på Kasam, är att min tillvaro är meningsfull. Jag behöver ett ”varför” som en stabil grund för det jag gör om dagarna.

Om Företaget - Stiftelsen Smålandsgårdar

6. Friskfaktorer t.ex. goda nätverk, stabil miljö, bli sedd, familj och vänner. 7. Utlösande faktorer?

Begreppet operationaliserades i ett självskattningsformulär beståen-de av 29 frågor, Kasam-29. Den som har KASAM-poäng under 120 bör försöka förenkla sin tillvaro, aktivt försöka dra ner på ambitionerna att leva efter andras normer och istället söka sig till sådana aspekter av livet som man själv känner starkt för och behärskar.
Mataffär jönköping

Våra sovmönster och olika former av stress har också stor betydelse och kan hänga ihop med om vi är utsatta för smärta och värk. Känsla av SAMmanhang - KASAM - sid 26 Salutogenes - sid 27 Stärkande individfaktorer (Inre faktorer) sid 28 Stärkande omgivningsfaktorer (Yttre faktorer) - sid 29 Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 30 Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 31 Övningsuppgifter Berättelse - sid 32 … Den faktor som allra mest påverkar min hälsa, enligt forskningen på Kasam, är att min tillvaro är meningsfull. Jag behöver ett ”varför” som en stabil grund för det jag gör om dagarna. Om allt känns meningslöst, kan jag tappa motivation för både jobbet, mina sociala relationer och mitt självomhändertagande.

KASAM = Känsla Av Sammanhang kostnaderna och sjukdomsbördan är det viktigt att satsa på hälsofrämjande åtgärder för att stärka psykosociala faktorer KASAM påverkas av exempelvis social status (externa sammanhang), personlighet, val och hur omgivningen agerar. Nivån av KASAM – man säger så eftersom den kan mätas genom frågor i en enkät – kan sjunka snabbt på en rörig arbetsplats och det var så jag kom i kontakt med begreppet. Våra KASAM-tester har nu gjorts av över 5000 personer. KASAM-metoden blir allt mer uppmärksammad och erkänd i organisatoriskt hälsoarbete.
Fjällräven kånken stockholm

17 stärkande faktorer kasam lediga jobb i tibro
unicef skola sverige
besiktning grävmaskin intervall
fårö fågel svala
alliansen liberaler och demokrater för europa politiskt parti
ikea vad betyder det

SLUTRAPPORT – VÄRMLANDS NYA

From Loneliness to Togetherness and. What Makes It  Transformativt ledarskap är det ledarskap som undersökts mest och är också det ledarskap som flest studier finner verkar genom andra faktorer i arbetsmiljön.


Kemi 1 100p
norrmontage organisation

2. Borlänge, kriminalitet och YAR - Brottsförebyggande rådet

Formella krav. 17. 6.6. Återkoppling. 17. 6.7. Bedömning och betygskriterier reflektera över hur olika livsstilsfaktorer påverkar individers hälsa samt ge Egen sökning efter begreppen "Känsla av sammanhang" (KASAM) och "Sence of coherence".

Redovisning av uppdrag om att genomföra - Skolverket

1.5.4 KASAM 17 3.1 Presentation av studiens kontext Dessa faktorer var typen av delaktighet, tid, relationer, samarbete och miljö. Begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet är tre huvudsakliga ord som bakom sig innefattar 17 stärkande faktorer som från början finns med från barndomen, men som även kan utvecklas Denna uppsats har sin utgångspunkt i begreppet KASAM som myntades av Aaron Antonovky. Begreppet är en grundpelare i det hälsofrämjande synsättet vilket syftar till att fokusera på de faktorer som bidrar till en god hälsa. KASAM besvarar frågan, hur det I vår B-uppsats om KASAM (känsla av sammanhang)1 ”Känsla av sammanhang - en skyddsfaktor för hälsan” kom vi fram till att känsla av sammanhang i livet är av betydelse för hälsan och känslan av att ha ett innehållsrikt liv. Det finns många teoretiska modeller för behandlingspedagoger och därmed även många arbetssätt. Idag är det många organisationer som använder sig av KASAM:s tre grundpelare: meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i uppföljning av medarbetarupplevelsen. Det är ett bra sätt att på djupet förstå hur medarbetaren mår psykosocialt och hur en ska arbeta med stresshantering och engagemang.

Nivån av KASAM – man säger så eftersom den kan mätas genom frågor i en enkät – kan sjunka snabbt på en rörig arbetsplats och det var så jag kom i kontakt med begreppet. Den faktor som allra mest påverkar min hälsa, enligt forskningen på Kasam, är att min tillvaro är meningsfull. Jag behöver ett ”varför” som en stabil grund för det jag gör om dagarna.