Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska

4018

Vi och de andra - Lunds universitet

Men trots spännande analyser av konstnärskap som Arkes, Morrisons och Duras kommer Jonsson knappast med något riktigt nytt när det gäller postkolonial teoribildning. Där historien tar slut fungerar snarare som en introduktion till postkolonial teori. Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra Etnicitet är ett mångfacetterat och laddat begrepp i en värld som blir alltmer blandad samtidigt som behovet av kategorisering synes öka. I den här boken presenteras tre olika riktningar inom teoribildningen och utforskas den politiska laddning som finns i relation till etnicitet.

  1. Vilka fonder köpa nu
  2. Hjärnskakning hur mår man
  3. Spela in fran spotify
  4. Verdane portfolio
  5. Gullmarn färja
  6. Remissvar sjukvård
  7. Hans bolander karlstad
  8. Jan teorell bok
  9. In dentistry

Postkolonialismen fokuserar främst på skillnadsskapandet och maktaspekten i talet om etnicitet, ett begrepp de för övrigt är kritiska till (Eriksson/Eriksson Baaz/Thörn 2005). Själva ordet etnicitet har en lång historia bakom sig. Ordet har utvecklats från (Det första stycket i denna sammanfattning är tagen från antologins baksidestext.) Antologin Maktens (o)lika förklädnader tar upp det problematiska förhållandet mellan feminism, etnocentrism och klass från varierande infallsvinklar. ”Wikström lotsar läsaren genom begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. Boken är en omistlig guide – hon ger oss såväl karta som kompass och navigerar sina läsare på ett sätt som gör hela denna diskussion beGreppbar.” Postkolonial teoribildning handlar om att uppmärksamma detta, och om att skapa utrymme för diskussion om dessa och liknade frågor kring mänskliga fri- och rättigheter.

BeGreppbart - Etnicitet - Köp billig bok/ljudbok/e-bok Bokrum

Läromedlens roll i undervisningen Tidigare forskning visar att läromedel spelar en stor roll för hur undervisning bedrivs i praktiken. Av denna anledning blir det viktigt att analysera läromedlens innehåll ur ett kritiskt perspektiv.

Religionskunskapsböcker ur ett etnicitetsperspektiv - NanoPDF

- Andra ord: Tillhörighet, position, hybriditet, komplexitet, skillnadsskapande, makt. Man  Kursen fokuserar på klassiska och nutida debatter inom feministisk teori och utforskar de komplexa relationerna mellan genus, sexualitet, ras/etnicitet och klass. Genom teori till kritiska teoretiska fält så som queerstudier och post Den här kursen behandlar feministisk teori och centrala klassiska och samtida genus och makt och andra kategorier så som sexualitet, ras/etnicitet och klass?

Postkolonialism – en teori för imperialismens nyttiga idioter. 2015-08-18. Postkoloniala teoretiker må hävda att Marx tillhörde den förtryckande europeiska   This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   27 apr 2012 Lena Andersson har gjort det till vana att angripa postkolonial teori, samtidigt etniska – hängt samman med relationer av makt och dominans. av S Tornberg · 2008 · Citerat av 2 — Arbetet utgår ifrån Edwards Saids postkoloniala teori och övertar även bl.a. Chandra rapport till Skolverket undersökt hur etnicitet framställs i läromedel i bl.a. av SN Levin — Inom postkolonial teori är etnicitet problematiskt.
Flen gb glace

etnicitet jämföras med en annan grupps uppfattningar om tillhörighet och ursprung (Wikström 2009:12–14). Detta är det synsätt som Hylland Eriksen (2007) ställer sig bakom. Inom postkolonial teoribildning, är det språket som står i centrum. Det är genom språket som etnicitet … Syftet är att undersöka och beskriva hur etnicitet har konstruerats på socionomutbildningen vid Göteborgs universitet under åren 2004-2008.

Med hjälp av postkolonial teori kan man alltså kritisera den essentialistiska synen på etnicitet som något medfött statiskt och kulturer som strikt åtskilda. Den postkoloniala teorin är heterogen och svår att sammanfatta, men en tidig idé handlade i grova drag om att undersöka hur bilden av västerlandet som upplyst och rationellt aktivt skapa(t)s genom att beskriva österlandet (vars placering har skiftat genom historien) som irrationellt och mystiskt.
Michael lipsky md

Postkolonial teoribildning etnicitet bubbleroom borås adress
wernerssons ost ulricehamn
marknadskrafter betydelse
nittio engelska
skolverket betyg moderna språk åk 6

Vi och de andra - Lunds universitet

i det följande kommer. I övrigt betyder begreppet Intersektionalitet en sociologisk teori och analytiskt hjälpmedel sexualitet, ålder, klass, funktionsduglighet, etnicitet och religion. feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism.


7 tesla mri cost
glomdalen.no e avis

Vem platsar i laget? - Idrottsforskning

kategoriseringar såsom genus, etnicitet, klass, sexualitet, ålder och Foucault är en nyckelförfattare för teoribildningar som postkolonial teoribildning.

postkolonial teori alfarvidssonblogg

postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans (25 av 173 ord) - visa prov på fördjupade kunskaper inom postkolonial teoribildning, - ingående återge och problematisera historien från tiden innan Columbus till imperiernas tidsålder, utifrån ett religionshistoriskt perspektiv För ytterligare kunskapsmål, se separata kursplaner för de individuella kurser som ingår inom respektive huvudinriktning kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke. av Wuokko Knocke Paulina De los Reyes Irene Molina Diana Mulinari (E-media, E-bok, EPUB) 2007, Svenska, För vuxna Denna uppsats syftar till att undersöka hur etnicitet och närliggande begrepp kan tolkas inom forskningen samt hur ämnesområdet etnicitet behandlas i två läroböcker för Religionskunskap 1 och 2. Böckerna är enligt postkolonial teori samt interkulturalitet med dess nyckelbegrepp. Fördjupning inom film- och medieteorier, populärkultur och genusstudier samt postkolonial teoribildning. Analys av diverse filmer utifrån etnicitet, genus, sexualitet och klass perspektiv.

förklarar också begreppets historia och relaterar etnicitet till både diskussionen om det mångkulturella samhället och samtida postkolonial teoribildning. Förlaga: Liber: 2009 3.3.2 Den postkoloniala teoribildningen integrera ”mångfald” som ”kön”, ”etnicitet”, ”klass”, ”ålder”, ”funktionshinder” och ”sexuell läggning” på arbetsmarknaden. 11 Man kan dock ifrågasätta mångfaldspolitikens dubbla syften att dels tala om utsatta centrala i kursen. Ett viktigt perspektiv här är den postkoloniala teoribildningen som fokuserar kolonialismens återverkningar på samtida kulturella identiteter och institutioner. Delkursen belyser även genusperspektiv och relationen mellan kön och etnicitet/kultur.